Regulamin

Regulamin wypożyczalni rowerów Pokoje u Magdy przy ul. Puławska 78B, Kazimierz Dolny

1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę umowy najmu rowerów między klientem a właścicielem. Każdy wypożyczony rower musi być zwrócony przed zapadnięciem nocy tego samego dnia.
2. Warunkiem zawarcia umowy i wypożyczenia roweru jest pozostawienie u właściciela dokumentu tożsamości. Dopuszczalne dokumenty to dowód osobisty, paszport, legitymacja studencka lub (wyłącznie za zgodą właściciela) inny oficjalny dokument zawierający adres zamieszkania.
3. Umowa zaczyna obowiązywać od momentu opuszczenia wypożyczalni przez klienta i trwa do momentu przyjęcia zwrotu roweru przez właściciela oraz uiszczenia ustalonej opłaty.
4. Pozostawienie dokumentu tożsamości i opuszczenie wypożyczalni wraz z rowerem oznacza zgodę klienta na przestrzeganie regulaminu oraz akceptację umowy.
5. Właściciel odpowiada za dobry stan techniczny oferowanych rowerów. Każdy rower jest regularnie serwisowany.
6. Każdy rower powinien powrócić w takim stanie, w jakim został wypożyczony. Stan czystości roweru powinien być adekwatny do panujących warunków pogodowych (np. w przypadku zwrócenia silnie ubłoconego roweru w ogólnie suchy dzień, do ceny wynajmu doliczona będzie kwota 5zł z uwagi na czas potrzebny na wyczyszczenie go).
7. Każdy rower jest dopasowywany indywidualnie do klienta. Zabrania się używania rowerów do celów innych niż uzgodnione z właścicielem (np. ?odpożyczania” ich innym osobom, przewożenia dodatkowych osób na ramie czy bagażniku lub jazda po terenie, do którego dany rower nie jest przystosowany).
8. Klient przyjmuje odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia roweru i jego osprzętu powstałe po opuszczeniu wypożyczalni. Niezależnie od zaistniałych uszkodzeń, odpowiedzialność za zwrócenie roweru do wypożyczalni tego samego dnia spoczywa na kliencie. Jeśli uszkodzenia uniemożliwiają dalszą jazdę, klient powinien skontaktować się z właścicielem.
9. Akceptując regulamin, klient potwierdza świadomość ryzyka związanego z korzystaniem z roweru i wypożycza go na własną odpowiedzialność. Właściciel nie odpowiada za uszkodzenia ciała ani żadne szkody własne klienta powstałe podczas użytkowania roweru.
10. Klient zobowiązuje się korzystać z roweru z poszanowaniem zasad ruchu drogowego i środowiska naturalnego. Zabronione jest korzystanie z roweru pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających. W przypadku rażącego niestosowania się do powyższych, właściciel zastrzega sobie prawo do zażądania natychmiastowego zwrotu roweru i uiszczenia należnych opłat. Jeśli klient opłacił rower z góry, opłata nie będzie podlegała zwrotowi.
11. Opłatę zgodną z cennikiem klient uiszcza:
po powrocie i przyjęciu zwrotu roweru przez Właściciela w przypadku wypożyczenia roweru ?na godziny”
przed opuszczeniem wypożyczalni w przypadku wypożyczenia całodniowego, czyli powyżej 5 godzin.

Opłata całodniowa musi być uiszczona z góry. Nie będzie automatycznie naliczona w przypadku wypożyczenia roweru ?na godziny” i powrotu po czasie dłuższym niż 5 godzin.

Po uiszczeniu opłaty całodniowej, wcześniejszy powrót nie uprawnia klienta do otrzymania zwrotu jej części.